ATLARDA KROM ELEMENTİNİN ÖNEMİ.

Bu seride tartıştığımız metallerin çoğundan farklı olarak, krom hakkında bilinen eski uygarlıklar görünmüyor (Cr). Bununla birlikte, Çin’de bulunan üçüncü yüzyıl silahları, korozyona karşı korumak için bir Cr oksit kaplama kullanılmasını önermektedir. Bugün Cr’in en yaygın endüstriyel kullanımı paslanmaz çelik ve krom kaplama üretiminde.

Temel bir eser element olarak Cr, glikoz tolerans faktörünün önemli bir parçasını oluşturur ve bu nedenle insülin ve insülin reseptörleri arasındaki iletişimde rol oynar. Ayrıca lipit metabolizmasında ve bağışıklık fonksiyonunda çeşitli roller oynar. Diğer hayvan türlerinde, Cr takviyesi, artan büyüme oranları, çöp başına doğan domuz yavrularının sayısının artması, geliştirilmiş karkas bileşimi ve süt verimi dahil olmak üzere gelişmiş üretim ile ilişkilendirilmiştir.

Bununla birlikte, atlarda, araştırma çalışmalarında farklı kaynak ve miktarlarda Cr kullanımı, çalışma sonuçlarını doğrudan karşılaştırmayı zorlaştırmaktadır. Sonuç olarak, Ulusal Araştırma Konseyi’nin Atların Besin Gereksinimleri (2007) şu anda belirli bir günlük Cr alım önerisi sunmamaktadır. Bununla birlikte, atlarda Cr eksikliği hiç belgelenmemiştir. Bu, yemlerde doğal olarak oluşan Cr’in atın temel gereksinimlerini karşılamak için yeterli olduğunu düşündürebilir. Fareler ve insanlardaki çalışmalara dayanarak, araştırmacılar bir Cr eksikliği belirtisinin sadece bozulmuş bir glikoz / insülin yanıtı olarak gözlemlenebileceğini, ancak bu teoriyi test etmek için gerçekten eksik bir diyet oluşturmanın zor olduğunu düşünüyorlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlar için birçok tamamlayıcı Cr kaynağı vardır. Genel olarak, organik kaynaklar (örn. Cr metiyonin) inorganik kaynaklardan (örneğin Cr klorür) daha biyoyararlı görünmektedir ve bu gruplar arasında farklılıklar da bulunmaktadır. Bununla birlikte, beslenme araştırmacıları Cr oksidin zayıf biyoyararlanımının yanı sıra diğer bileşiklere bağlı Cr’yi de kendi yararlarına kullanabildiler. Bu avantaj Cr’in beslenmenin bir atın sindirim sisteminde ne kadar hızlı hareket ettiğini ve bu yemin ne kadar sindirilebilir olduğunu izlemek için kullanılabilecek bir diyet markeri olarak kullanılmasından kaynaklanır.

Cr için önerilen maksimum tolerans seviyesi, biyoyararlanım farklılıklarından dolayı kullanılan özel Cr kaynağına bağlıdır. Bu nedenle, atınızın Cr alımını değerlendirmeniz gerektiğini düşünüyorsanız, bir beslenme uzmanıyla konuşmanız önemlidir. Yem, ticari yemler ve takviyeler, toplam diyet Cr alımına katkıda bulunabilir ve atınızın diyetini değerlendirirken hepsi dikkate alınmalıdır.